01 Dhjetor, 2015

Aftësimi për jetën
Titull:      Aftësimi për jetën cover
Autor:      G. Qirjako, E. Amursi
ISBN-10(13):      978-99956-28-67-3
Përkthyes:      Origjinali në shqip
Viti i botimit:      2009
Nr. i botimit:      I tretë
Gjuhë:      Albanian
Çmim:      354 Lekë
Përshkrim: